موانع رشد بیمه زلزله در ایران

2/تیر/1398
مقالات -
بدون دیدگاه

موانع رشد بیمه زلزله در ایران : حوادث طبیعی از دیرباز با انسان همراه بوده است . خسارت های جانی و مالی ناشی از حوادث طبیعی در سطح جهانی سنگین هستند و همواره روند رو به رشد داشته اند. اما این خسارت ها در کشورهای در حال توسعه وسیع تر از کشورهای توسعه یافته است.همچنین ، تحمل و جذب این خسارت ها در کشورهای در حال توسعه با مشکلات بیشتری مواجه است.

مطالعات و بررسی های زلزله خیزی سرزمین ایران نشان می دهند که تمامی فلات ایران در نوار زلزله خیز میان قاره ای قرار گرفته است . زلزله های ویرانگیر ، بم ، رودبار و منجیل ، زلزله سرپل ذهاب و .. گویای این مطلب است که هر لحظه احتمال وقوع زلزله ای نظیر زلزله های فوق در کشور وجود دارد. بر اساس مطالعات انجام شده شهر گرگان هم به شدت زلزله خیز است .

بیمه زلزله در گرگان

لزوم ایجاد بیمه نامه مستقل زلزله

یمی از جلوه های بارز مشارکت عمومی و تعاون در هنگام وقوع بلایای طبیعی و غیر طبیعی ، بیمه است که به عنوان یکی از راه کارهای اصلی و اساسی برای جبران خسارت مصیبت دیدگان حوادث ، مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است .

در کشور ما ، تامین کننده منابع مالی جبران خسارت های فیزیکی و مادی ناشی از حوادث در وهله اول ، دولت و مردم هستند اما ممکن است که خسارتها به قدری زیاد باشد که تامین آنها در کوتاه مدت برای دولت و کمک های مردمی امکان پذیر نباشد. لذا در کشورهای توسعه یافته بیمه یکی از راههای مطمئن تامین منابع مالی زیان های ناشی از حوادثی نظیر زلزله است.

عوامل نظری موثر بر رشد بیمه زلزله در ایران

توسعه بیمه نامه زلزله باید دارای شرایطی باشد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم

سن ، وضعیت تاهل ، نوع شغل ، تحصیلات ، منطقه محل سکونت ، نوع واحد مسکونی ، نوع مالکیت بر واحد مسکونی ، هزینه های خانوار ، آشنایی با بیمه نامه زلزله ، مبلغ حق بیمه نامه زلزله ، تبلیغات شرکت های بیمه در زمینه بیمه نامه زلزله ، مشکلات ساختار شرکت های بیمه نظیر دولتی بودن و عدم رقابت در بین آنها ، عملکرد مناسب شرکت های بیمه ، نحوه نگرش خانوارها نسبت به بیمه ؛ عدم آینده نگری و اعتقاد خانواده ها به قضا و قدر.

بیمه زلزله در گرگان

یافته های پژوهش در مورد بیمه نامه زلزله

یافته های این پژوهش نشان می دهد که 3/9 درصد پاسخگویان تحت پوشش بیمه نامه زلزله قرار داشته و 8/88 درصد آنها تحت پوشش بیمه زلزله نبوده اند. داشتن بیمه زلزله با ویژگی های زیر دارای ارتباط معنادار است :

اعتقاد به بالا بودن نرخ حق بیمه

اعتقاد به بالا بودن تاثیر تبلیغات

درجه اشنایی با بیمه زلزله

اعتقاد به بالا بودن تاثیر عملکرد شرکت های بیمه در پرداخت خسارت

اعتقاد به بالا بودن تاثیر تورم و کاهش قدرت خرید بر استقبال از بیمه

اعتقاد به قضا و قدر ، عدم اینده نگری ، و اتکا به قسمت و شانس

اعتقاد به تاثیر تخصص بخشی از بودجه عمومی کشور و کمک های مردمی و بلاعوض

اعتقاد به تاثیر دولتی بودن و عدم رقابت بین شرکت های بیمه

پیشنهاد ها برای بیمه زلزله

انجام تبلیغات صحیح و اصولی در زمینه اشنایی مردم با بیمه نامه زلزله

اطلاع رسانی دقیق در مورد بیمه زلزله ، نرخ ها و قیمت های بیمه زلزله، مزایای زلزله.

اجباری کردن بیمه نامه زلزله تا سرمایه ای معین که از این طریق به دلیل افزایش تقاضا برای این نوع بیمه نامه نرخ آن پس از مدتی کاهش یافته است و بیمه نامه زلزله با هزینه های کمتر در اختیار مردم قرار بگیرد.

رسدیگی سریع به اختلاف بین شرکت های بیمه و مردم در صورت محق بودن بیمه گذاران ، بیمه گر به پرداخت کامل خسارت محکوم شود تا ازاین طریق شرکت ها به کسب رضایت مشتریان ترغیب شوند.

تشویق و ترغیب شرکت های خصوصی بیمه جهت ورود به بازار بیمه کشور

با توجه به این که بیمه نامه زلزله به صورت یکی از زیر مجموعه های بیمه آتش سوزی ارائه می شود ، بیمه نامه مناسب و مستقل برای زلزله طراحی شود که صدور آن مانند بسیاری از بیمه نامه ها در زمانی کوتاه صورت گیرد.

منبع این مقاله سایت https://www.sid.ir/

دانلود کامل پژوهش موانع رشد بیمه زلزله در ایران

 

برچسب ها: بیمه نامه زلزله بیمه زلزله بیمه زلزله پاسارگاد بیمه اقساطی زلزله پرداخت خسارت ناشی از زلزله در بیمه زلزله گرگان بیمه زلزله در گرگاندیدگاه
دیدگاه شما :