سال گذشته بیمه های عمر چقدر خسارت پرداخت کردند؟

11/آبان/1398
اخبار -
بدون دیدگاه

در سال گذشته معادل ۲۸.۸ هزار میلیارد تومان خسارت از سوی صنعت بیمه به بیمه گذاران پرداخت شده است. از میزان خسارت‌های پرداختی بیمه حدود هشت درصد آن بابت بیمه‌های عمر بوده است. در سال ۱۳۹۷ بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان بابت صدور۶۱ میلیون فقره انواع بیمه‌ توسط صنعت بیمه به بیمه گذاران پرداخت شده است.آمارها نشان می‌دهد که از میزان مبالغ پرداخت شده بابت بیمه حدود ۶۳ درصد آن معادل ۲۸.۸ هزار میلیارد تومان بابت خسارت‌ها از سوی صنعت بیمه پرداخت شده است.

بیشترین سهم پرداخت خسارت‌ها از سوی شرکت‌های بیمه‌ غیردولتی بوده، به طوری که این شرکت‌ها بیش از ۶۳ درصد خسارت‌ها را پرداخت کردند.

همچنین آمارها نشان می‌دهد از کل میزان بیمه‌های پرداخت شده بیش از ۱۴ درصد مربوط به بیمه زندگی یا همان بیمه عمر و مابقی مربوط به بیمه‌های غیرزندگی بوده است.

سهم بیمه عمر از کل بیمه‌های پرداخت شده در سال ۱۳۹۷ بیشتر شده و از ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است.

در سال گذشته بابت صدور دو میلیون فقره بیمه عمر بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان به صنعت بیمه پرداخت شده است. همچنین از میزان خسارت‌های پرداختی بیمه حدود هشت درصد آن بابت بیمه‌های عمر بوده است.

 

برچسب ها: دریافت خسارت از بیمه عمر خرید بیمه عمر در گرگان خرید بیمه عمر تخفیف بیمه عمر بیمه پاسارگاد در گرگان بیمه پاسارگاد بیمه عمر اخبار بیمه سال گذشته بیمه های عمر چقدر خسارت پرداخت کردند؟دیدگاه
دیدگاه شما :