خسارتهاي غير قابل جبران در بیمه بدنه کدامند؟

16/تیر/1398
دانستنی های بیمه -
بدون دیدگاه

خسارتهاي غير قابل جبران در بیمه بدنه کدامند؟ در موارد زير جبران خسارت در تعهد بيمه گر نخواهد بود:

♦خسارتهاي ناشي از جنگ، شورش، اعتصاب و يا تهاجم.

♦خسارتهاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجارهاي هستهاي.

♦خسارتهايي كه عمداً توسط بيمه گذار، ذينفع و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد ميشود.

♦خسارتهاي وارده به موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقامات انتظامي مگر آنكه عمل گريز توسط متصرفين غير قانوني باشد

♦در صورتي كه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه رانندگي وي باطل شده باشد و يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي گواهينامه راننده براي رانندگي موضوع بيمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهينامه در حكم بطالن آن نيست.

♦خسارتهاي ناشي از حوادثي كه طبق گزارش مقامات ذيصالح به علت مصرف مشروبات الكلي و يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان توسط راننده موضوع بيمه به وجود آمده باشد.

♦خسارت ناشي از بكسل كردن وسيله نقليه ديگر مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص و مجاز به انجام اين كار باشد و اصول و مقررات ايمني را رعايت كرده باشد.

♦خسارتهاي وارده به وسايل و دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي موضوع بيمه در صورتي كه ناشي از نقص و خرابي در كاركرد آنها باشد.

♦خسارتهايي كه به علت حمل بار بيش از حد مجاز توسط موضوع بيمه به آن وارد شود

بیمه ها چه خسارت هایی در بیمه بدنه را جبران می کنند ؟

برابر تبصره ۱ ماده ۱قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، دارنده همان مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود. البته در ماده ۱۹ قانون فوق دارنده کسی است که از وسیله نقلیه استفاده می‌کند و باید بیمه‌نامه وسیله را به همراه داشته باشد. بر اساس مفهوم ماده، دارنده مسئول جبران زیان‌هایی است که بر اثر وسیله نقلیه یا یدک یا تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث  ، گرفتن خسارت در تصادفات ، وارد می‌شود

برچسب ها: بیمه تصادف در گرگان بیمه بیمه بدنه در گرگان دریافت خسارت بیمه در گرگان جبران خسارت بیمه بدنه در گرگان جبران خسارت تصادف خسارتهاي غير قابل جبران در بیمه بدنه کدامند ؟ بیمه بدنه پاسارگاد دریافت خسارت بیمه بدنهدیدگاه
دیدگاه شما :