تفاوت دیه و ارش در بیمه چیست ؟

11/تیر/1398
دانستنی های بیمه -
بدون دیدگاه

تفاوت دیه و ارش در بیمه چیست؟ معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما،نوع و میزان خسارت  دیه در قانون  مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .

به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت  قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولا این خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند.

ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه را بدین گونه تعریف کرده است :

دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است،  به عنوان مثال:  دیه قتل غیر عمد

ارش : مطابق ماده 367 قانون مجازات اسلامی  که مشعر است : هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

و در ماده 495  همین قانون آمده : در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور می گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

شایان ذکر است که از منظر حقوق مدنی،  ارش کسری است که صورت تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج کسر قیمت صحیح روز تقویم می باشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست می آید یعنی حاصل ضرب مزبور را اصطلاحا ارش می گویند.

برچسب ها: نحوه پرداخت دیه در بیمه گرداخت ارش در بیمه ارش در بیمه چیست مبلغ دیه مبلغ ارش تفاوت دیه و ارش ارش چیست تفاوت دیه و ارش در بیمه چیست ؟دیدگاه
دیدگاه شما :