بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران استخر و منجیان غریق در قبال شناگران پاسارگاد

1/مهر/1398
مقالات -
بدون دیدگاه

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران استخر و منجیان غریق در قبال شناگران پاسارگاد : در اكثر مواردي كه حادثه ای ناگواری در استخر اتفاق می افتد و منجر به فوت يا صدمه جسماني شناگر مي گردد طبق قانون، ناجي يا مديريت استخر و يا توأماً مسئول شناخته شده و ملزم به جبران خسارت (ديه) مي گردند. جهت ايجاد تأمين براي مسئوليت مدنی مديريت استخر و ناجيان غريق این بيمه نامه در بیمه پاسارگاد ایجاد شده است و مختص هر استخر صادر می گردد و مجموعه حوادث ناشی از مسئوليت مديريت و ناجيان و كاركنان استخر را بيمه نموده و نهايتاً خسارات جانی وارد به شناگران جبران می گردد.

چه کسانی تحت پوشش این بیمه نامه قرار نمی گیرند؟

ین بیمه نامه صرفا منحصر به شناگران بوده و حوادثی که برای ناجیان، پرسنل اداری و هر دسته از افرادی که به نحوی کارمند یا کارگر مجموعه ورزشی می باشند تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران استخر و منجیان غریق در قبال شناگران پاسارگاد چه خطراتی را تحت پوشش قرار می دهد؟

در استخرهاي شنا استفاده كنندگان (شناگران) همواره با خطراتي روبرو هستند كه اين خطرات به دو بخش بشرح زير قابل تفكيك مي باشند.

غرق شدن شناگر بعلت عدم نظارت بر امر شنا از طرف ناجي غريق و يا عدم مهارت در فن شنا و يا عدم آگاهي از استفاده صحيح از استخر از طرف شناگر.

صدمات جسماني در اثر نقص تأسيسات و امكانات استخر مانند: نشت گاز، برق گرفتگي و مناسب نبودن پوشش محوطه بيروني استخر و

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران استخر و منجیان غریق در قبال شناگران پاسارگاد در گرگان

موارد تحت پوشش  در بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران استخر و منجیان غریق در قبال شناگران بیمه پاسارگاد به شرح زیر می باشد :

براي هر استخر يك بيمه نامه صادر مي گردد و مسئوليت مديريت استخر در مقابل استفاده كنندگان بيمه مي گردد و همانگونه در موضوع بيمه تصريح گرديده است ناجيان غريق استخر، جزء كاركنان بيمه گذار محسوب ميتواند و مسئوليت مدني نامبردگان، مسئوليت مديريت استخر تلقي مي گردد و تحت پوشش است.

تعهدات بيمه گر برای  هر نفر در هر حادثه معين مي گردد و محدوديتي در سقف آن نمي باشد و بيمه گذار مخير است با توجه به قانون ديات، حد دلخواه را اظهار نمايد و همچنين تعهد بيمه گر برای تعداد حوادثی كه در طول مدت بيمه نامه ممكن است اتفاق افتد نامحدود است.

 خسارت بدني تحت پوشش شامل فوت، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي مي باشد و شامل مواردی چون از كارافتادگی نمی گردد.

به موجب اين بيمه نامه حوادثي كه در محدود استخر برای شناگران رخ دهد و منجر به بروز خسارت هاي جاني گردد و مسئوليت آن قانوناً متوجه مدير استخر و يا ناجيان غريق باشد تحت پوشش قرار مي گيرد.

در خصوص جراحت هاي بدنی و هر نوع حادثه ای كه منجر به پرداخت هزينه های پزشكی و درمانی توسط مديريت استخر شود، احراز مسئوليت بيمه گذار توسط كارشناس ذی صلاح بيمه گر كفايت مي كند.

در خصوص حوادث منجر به فوت و يا نقص عضو احراز مسئوليت بيمه گذار بايد توسط مراجع قضائی صورت گيرد و بيمه گر براساس ديه يا عرش تعيين شده از سوي مرجع قضائی غرامت وارده را براساس مفاد بيمه نامه و تا سقف مندرج در بيمه نامه جبران خواهد نمود.

در چه مواردی بیمه گر متعهد به پرداخت خسارت نیست؟

 چنانچه خسارت ناشي از عدم حضور ناجي باشد.  (البته موضوع حضور تعداد ناجي مطابق با استاندارد تعريف شده توسط فدراسيون شنا و يا فدراسيون نجات غريق مطرح مي باشد كه در بيمه نامه به آن اشاره نشده است.) بدین معنی که اگر تعداد ناجیان استخر از حد نصاب فدراسیون کمتر باشد، قاعده نسبی اعمال شده و بخشی از خسارت پرداخت میگردد.

 در صورتيكه ناجيان غريق فاقد كارت معتبر فعاليت از فدارسيون نجات غريق در زمان وقوع حادثه باشند.

خسارت جاني وارد به كليه سهامداران و كاركنان بيمه گذار استثناء است جهت پوشش اين موضوع، بيمه گذار ميتواند بيمه نامه مسئوليت مدني در برابر كاركنان را خریداری نمايد.

 از نظر اين بيمه نامه همسر، اجداد، پدر و مادر،‌ اولاد و اولاد اولاد بيمه گذار و هر يك از سهامداران ثالث محسوب نميگردند .

بيمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بيمه نامه، هر گونه تغيير كمی و كيفی از جمله تغيير تعداد سانسها و تغيير در سيستم تصفيه و … در ارتباط با وضعيت خطر مورد بيمه حاصل شود را ظرف ده روز بصورت كتبي به بيمه گر اطلاع دهد.

 بيمه گذار مكلف است وقوع هر گونه حادثه و همچنين هر نوع ادعا يا مطالبه عليه خود را در اولين مان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطيلات رسمی) از تاريخ اطلاع خود كتباً به بيمه گر اعلام نمايد و همچنين مشخصات كلي خسارت را نيز بيان نمايد.

 بيمه گذار موظف است كاركنانی كه متناسب با وظايف محوله داراي تجربه، تخصص و مهارتهاي لازم باشند استفاده نمايد.

 در صورت وقوع حادثه ناشي از خطرات مورد بيمه، ميزان غرامت زيانديدگان بتوافق بيمه گر و زيانديدگان براساس مدارک  خسارت تعيين و اين از احراز مسئوليت بيمه گدار جبران مي گردد و در غيراينصورت خسارت بموجب آراء مراجع قضايي بررسي و حل و فصل خواهد شد.

در صورت وجود بيمه نامه مضاعف نيز تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده مي باشد. به این معنی که مدیر استخر نمیتواند از دو شرکت بیمه همزمان دو بیمه نامه برای یک استخر خریداری نموده و در زمان بروز خسارت از هر دو شرکت خسارت دریافت نماید. این مورد به ناجیان نیز انتقال پیدا میکند

بیمه مدیران استخر در گرگان بیمه پاسارگاد در گرگان.

برای تهیه بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران استخر و منجیان غریق در قبال شناگران پاسارگاد و صدور آن چه کار کنیم ؟

لازم است قبل از هر چیز به نمایندگی منتخب خود مراجعه نموده و پس از تکمیل فرم پیشنهاد، مدارک لازم را برای صدور بیمه نامه آماده کنید . تصوير آخرين گواهي آمادگي ناجيان را كه ممهور به مهر فدراسيون نجات غريق باشد به عنوان مهمتری سند برای صدور بیمه نامه از بيمه گذار اخذ شده و اسامي مندرج در گواهي هاي فوق الذكر را با اسامي اعلام شده در فرم پرسشنامه مطابقت داده می شود.

در صورت تغییر ناجیان و یا ثابت نبودن همکاری ایشان در استخر، نگران نباشید. بیمه نامه را با تعداد فعلی ناجیان صادر کرده و در صورت تغییر ناجیان، اسامی جدید را به شرکت بیمه اعلام نمایید.

چه مواردي بايد در استخر مورد توجه قرار گيرند

اطمينان از سلامت دستگاه تصفيه

مشاهده دقيق نوع كفپوش محوطه اطراف استخر، دوش ها و رختكن ها .

بديهي است در استخرهايي كه از سراميك عاج دار يا كفپوشهاي پلاستيكي در محوطه اطراف استخر، دوش ها و رختكن استفاده شده است، ريسك جراحت هاي بدني و شكستگي ناشي از زمين خوردن كاهش مي يابد.

بازديد وضفيت ريگ آميزي استخر.

كنترل شفافيت آب.

بازديد از امكانات اضافي و تكميلي نظير سونا، دايو، جكوزي، استخر كودكان، بوفه و سالن بدنسازي و كنترل دقيق آنها از نظر معيارهاي بهداشتي و سلامت ظاهري.

بیمه مسئولیت مدیران استخرها در گرگان . بیمه پاسارگاد در گرگان

چه مواردی که باعث اضافه نرخ و افزایش حق بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران استخر و منجیان غریق در قبال شناگران می شوند:

استخر كودكان ( با عمق حداكثر cm 120)

سونا

دايو (در صورتيكه داراي سكوي سه متري و بيشتر باشد (

جكوزی

پروژكتور

در صورتيكه فعاليت هاي آموزشي در استخر انجام مي شود

مواردی که باعث تخفیف در حق بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران استخر و منجیان غریق در قبال شناگران پاسارگاد می شوند:

اگر مدت بيمه شامل فصل تابستان نشود

سراميك آج دار

وسايل كمكهاي اوليه

كپسول اكسيژن

اگر استخر فقط مورد استفاده شناگران حرفه ای باشد(استخر تمرينی )

استخر روباز

اگر حداكثر عمق استخر كمتر از دو متر باشد

 

برچسب ها: بیمه شنا در گرگان بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران استخر و منجیان غریق در قبال شناگران پاسارگاد بیمه استخر در گرگان بیمه غریق نجات در گرگان بیمه شناگران در گرگان هزینه بیمه مسئولیت استخر ها بیمه پاسارگاد در گرگاندیدگاه
دیدگاه شما :