آیا به سرنشین فوت شده خودرو در سیل بیمه شخص ثالث تعلق می گیرد؟

11/فروردین/1399
دانستنی های بیمه -
بدون دیدگاه

آیا به سرنشین فوت شده خودرو در سیل بیمه شخص ثالث تعلق می گیرد؟ آیا به فرد فوت شده در سیل که سرنشین خودرو دارای بیمه شخص ثالث بوده ؛ از محل بیمه ثالث خسارت جانی ( دیه) تعق میگیرد؟ وقابل پیگیری است؟ با توجه به اینکه راننده خودرو های که در سیل دچار حادثه شده اند با علم اینکه سیل قابل پیش بینی نمی باشد، به هر دلیلی اقدام به انجام عمل مخاطره آمیزه نموده که همین عامل باعث سبب وقوع حادثه شده است.

از طرفی بدون در نظر گرفتن نظریه ها که در ادامه با آن اشاره شده است ، استناد به بند (پ)   ماده 1 قانون بیمه اجباری مصوب 20/02/1395 هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیر مترقبه از محل بیمه شخص ثالث قابل جبران خواهد بود.
نظریه تقصیر : شخص وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر و یا خطایی شده باشد. در واقع زیان دیده زمانی می تواند به حق خود برسد که ثابت نماید که عامل زیان، مرتکب تقصیر و خطایی شده و زیان وارد به او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان می باشد.

نظریه خطر : بر این اساس ارتکاب تقصیر شرط مسئولیت مدنی نیست بلکه هر کسی که در اثر فعالیت خود خطرهایی ایجاد میکند و موجب زیان دیگری می شود مسئول است و ملزم به جبران خسارت وارد شده می باشد.

برچسب ها: آیا به سرنشین فوت شده خودرو در سیل بیمه شخص ثالث تعلق می گیرد؟ بیمه شخص ثالث بیمه سیل بیمه شخص ثالث پاسارگاد بیمه شخص ثالث پاسارگاد در گرگان خرید بیمه شخص ثالث پاسارگاد تعرفه بیمه شخص ثالث سال 99 بیمه بدنه بیمه بدنه پاسارگاددیدگاه
دیدگاه شما :